top of page

BONOS DE DATOS

LIÑAS INDIVIDUAIS

500 MB

1 GB

3 GB

5 GB

10 GB

3€

4€

6€

7€

10€

LIÑAS COMPARTIDAS

PUNTUALES

10 GB

20 GB

10€

13€

RECURRENTES

10 GB

20 GB

9€

10€

  • Navegación compatible 4G/5G en todas as modalidades

  • Bonos non autorrenovables. A peche de mes o bono córtase

 

  • Bonos compartidos só aplicables a tarifas con liñas compartidas

 

  • Bonos compartidos puntuales non prorrateables. Desactivaranse ó final do ciclo

  • Bonos compartidos recurrentes auto-renovaranse a día 1 de cada mes

*Todos os precios co IVE incluído
e cuota mensual.

*Os bonos de datos poderanse activar e desactivar mensualmente sen límite

bottom of page