FIBRA XERAL 1Gbs  +
PACK MÓVIL

Servicio-Fibra-2022.png
Servicio-Movil-2022.png
Servicio-Movil-2022.png
Servicio-Movil-2022.png

FIBRA 1 Gbs +
PACK MOV 40GB

62'90€

FIBRA 1 Gbs +
PACK MOV 100GB

68'90€

*Estas opcións de fibra + móvil/es inclúen unha liña de tfno. fixo con chamadas ilim. a fixos e 60 min a móviles. Podes escoller se activala ou non.

pngegg.png

*Todas as tarifas móvil de Duoteleco teñen chamadas ilimitadas a fixos e móviles nacionais

*Todos os precios co IVE incluído e cuota mensual. Prezo final, sen subidas.

*Permanencia de 12 meses en fibra. Telefonía sen permanencia