top of page

PREGUNTAS FRECUENTES

Ruido blanco sobre fondo Negro

Nas conexións sen

 

fibra, o servizo de

 

internet é ilimitado?

No Wimax sí. Co router 4G / 5G

temos opcións de datos con

un límite de descarga ata

 

1000GB.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Qué día se me vai a

 

cobrar a factura?

Aproximadamente o día 10 de cada mes, cóbrase a cuota do mes vixente

Ruido blanco sobre fondo Negro

A cuota vai subir

 

pasados uns meses, ó

 

cabo do ano, ou é fixo?

Todos os precios de

 

Duoteleco son precios

 

finales, sen subidas

Ruido blanco sobre fondo Negro

Hai algún coste de

 

instalación?

En fibra e router inalámbrico non. En Wimax sí. Hay 2 tipos de instalación con distinto coste.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Qué servizos teñen

 

permanencia?

As fibras teñen 12 meses de permanencia, o Wimax 18. Telefonía e router inalámbrico sen permanencia.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Vou poder

 

conservar os meus

 

números?

Sí. Facemos portabilidade tanto das liñas móviles como fixas que teñas co teu operador actual.

Ruido blanco sobre fondo Negro

 

Cal é a cobertura móbil

 

utilizada?

Usamos por defecto as

 

coberturas móviles de Orange

 

e Yoigo, tendo acceso tamén á

 

rede de Movistar.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Vou ter servizo de

 

telefonía móvil no

 

estranxeiro?

Se estás nun país da UE, o

 

roaming é gratuito. Podes usar

 

o teu móvil como se estiveras

 

aquí.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Qué pasa se viaxo

 

fóra da UE?

Se viaxas a un país fóra da UE, revisa os bonos de datos e minutos internacionais en "Tarifas Móvil"

Ruido blanco sobre fondo Negro

Teño activado o

 

roaming por

 

defecto?

Avísanos antes de viaxar para comprobalo, ademais de activar a itinerancia de datos no teu móvil.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Cómo comprobo se teño

 

cobertura defibra ou

 

Wimax?

O mellor é que nos chames

 

ou envíes mail, para poder

 

revisar en detalle a túa

 

dirección.

Ruido blanco sobre fondo Negro

Cómo podo saber as

 

miñas claves de acceso

 

á Área Cliente?

Se non sabes as túas

 

claves, chama o 986 866 658

 

ou envía mail a

 

info@duoteleco.es

bottom of page