WIMAX RESIDENCIAL

Servicio-wimax-2022.png

WIMAX 8 / 2
(8 Mbs bajada, 2 Mbs subida)

29'90€

WIMAX 10 / 5
(10 Mbs bajada, 5 Mbs subida)

34'90€

WIMAX 20 / 8
(20 Mbs bajada, 8 Mbs subida)

44'90€

E ademais se contratas agora unha ou varias liñas de móvil, desfrutarás dun 10% de desconto na cuota do Wimax!

WIMAX EMPRESAS

WIMAX 40Mbs agregados
(20 / 20,  30 / 10)

60€

WIMAX 60Mbs agregados
(30 / 30,  40 / 20,  50 / 10)

90€

pngegg.png

*O custo da instalación de Wimax Residencial é de 70€, e o de Wimax Empresas 242€, ambas co IVE inc. e pago único, incluidos na primeira cuota do servizo. Sempre realizaremos a comprobación de señal previa á instalación para asegurarnos de que os parámetros son correctos.

Servicio-wimax-2022.png

A tecnoloxía WiMAX de Duoteleco permite conexión inalámbrica naquelas zonas donde todavía non chega a fibra óptica.

Depende únicamente da nosa rede de repetidores, e podemos ofrecer velocidades de ata 20Mbs en configuración básica e 50Mb en radioenlace dedicado.

*Todos os precios co IVE incluído e cuota mensual. Precio final, sen subidas.

*Permanencia de 18 meses (con opción de migrar á fibra no caso de haber cobertura posterior á instalación)